Arki meillä

Arkemme koostuu päivittäin toistuvista rutiineista, joilla pyrimme vakauttamaan lapsen: Meillä on säännölliset ruokailu- ja nukkumaanmenoajat sekä toistuva viikko-ohjelma. Neuvomme lasta huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta ja terveydestä.

Erittäin tärkeä osa Nuorisokoti Nosteen arkea ovat tapaamiset päihdetyöntekijämme kanssa. Hänellä ei ole omaohjattavia lapsia, vaan hän tapaa jokaista lasta viikoittain yksilötapaamisissa ja järjestää erilaista ryhmäohjausta päihteettömyyden tukemiseksi.

Päihdetyöntekijä toimii aina omaohjaajan ja koko työryhmän kanssa yhteistyössä suunnitelmallisesti päihteettömyyden tukemiseksi.

 

Rutiinit luovat turvaa

Yhteisten perusrutiinien lisäksi päivät sisältävät myös jokaiselle lapselle yksilöllisesti suunniteltuja rutiineja, kuten koulu, opiskelu, tai muu kuntoutumista tukeva päivätoiminta. Järjestämme toimintaa lapsille sekä yhdessä että erikseen ja tuemme jokaisen lapsen mahdollisuutta harrastaa tai olla harrastamatta: tavoitteena on, että jokainen lapsi löytää itselleen mielekkään tavan elää ilman päihteitä.

Ennen kaikkea pyrimme ohjaamaan lasta päihteettömyyteen ja asialliseen käytökseen: Keskustelemme ja sovimme asioista. Lapsen itsensä tai hänen ympäristönsä kannalta haastavat tilanteet pyrimme aina ratkaisemaan rakentavasti.

 

Tukea, hyvinvointia ja kunnioitusta

Arjessamme korostuvat lapsen vahvuuksien tukeminen, elämässä kohdattujen asioiden käsittely, elämäntaitojen opettelu ja lapsen toimijuuden vahvistaminen.

Tarjoamme lapselle hyvinvointia: Osoitamme kiinnostusta, tuemme ja kannustamme. Osoitamme asenteillamme, käytöksellämme ja suhtautumisellamme, että jokainen nuorisokodin lapsi on arvokas.

Muutokset vaativat valtavat määrät toistoja. Me koetamme nähdä kaikki pienetkin myönteiset muutokset lapsen elämässä ja toiminnassa ja annamme niistä positiivista palautetta. Luomme uskoa siihen, että jokainen päivä on mahdollisuus valita toisin.