Hoito- ja kasvatussuunnitelma

Jokaisen lapsen tilanne arvioidaan, hänen tarpeensa kuvaillaan ja hänelle laaditaan oma hoito- ja kasvatussuunnitelma hänen yksilöllisten tarpeidensa pohjalta. Se valmistellaan yhteistyössä lapsen ja hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa lapselle tehdyn asiakassuunnitelman pohjalta. Lisäksi lapselle tehdään yksilöllinen viikko- ja päiväohjelma.

 

Rajoituksia vain painavin perustein

Sijaishuollossa olevalla lapsella on oikeus tavata hänelle läheisiä ihmisiä, kuten vanhempiaan ja sisaruksiaan. Lapsen henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta ei rajoiteta ilman painavia perusteita. Mahdolliset rajoitustoimenpiteet ovat yksilöllisiä, ja niissä noudatetaan aina pienimmän mahdollisen puuttumisen periaatetta.

Noste on kuitenkin erityisnuorisokoti, jonka asiakkaat ovat oirehtineet ja mahdollisesti oirehtivat edelleen päihteitä käyttämällä. Kotimme tulee silti turvata päihteetön jakso kaikille lapsille: tämän saavuttamiseksi on jotain lasta joissain tilanteissa perustellusti syytä rajoittaa.

Rajoitusten tulee aina tukea lasta päihteettömään elämään sekä turvata hänen kasvunsa ja kehityksensä. Niiden avulla voidaan myös varmistaa, ettei lapsi jää heitteille.

Nuorisokoti Noste

Puh.  0400 150 499
rita.timmerbacka@nuorisokotinoste.fi

Ohjaajat

24/7

p. 044 722 6565
ohjaajat@nuorisokotinoste.fi

Ota yhteyttä

Lähetä meille yhteydenottopyyntö tai kysy lisää palveluistamme.