Ungdomshemmet Noste

Nuoriskokoti Noste

Drogrehabilitering 

för ungdomar

Ungdomshemmet Noste är ett specialungdomshem med plats för 7 ungdomar. Vi erbjuder långvarig drogrehabilitering för ungdomar över 13 år, vilka är brådskande placerade och omhändertagna. Målet för vår verksamhet är att skydda barnet från, det för hen, skadliga drogmissbruket och att trygga en gynnsam tillväxt och utveckling.

Målet för rehabiliteringen är en permanent förändring

 

I vårt arbete fokuserar vi på att få igång och stödja barnets eget inre arbete för en förändring. Målet för rehabiliteringen är att få en permanent förändring från tidigare användning av droger och att barnet kan börja fokusera på sådant som är meningsfullt för sin egen framtid. För att kunna kartlägga och bekräfta barnets befintliga resurser, gör vi ett nära samarbete med barnets närstående och nätverk.